Документація

Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу
Державні стандарти
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
 
Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики
Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Завідуючий кабінетом інформатики призначається наказом директора закладу освіти. ...
Посадова інструкція лаборанта
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики лаборанта.
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
Про доплати за завідування кабінетами інформатики та ІКТ
Про доплати за завідування кабінетами інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, обслуговування електронно-обчислювальної техніки
Роз´яснення щодо доплати за завідування кабінетом та його обслуговування (консультація юриста)
Інформатика як навчальна дисципліна впевнено увійшла до учбових програм. Тому сьогодні у багатьох закладах освіти працюють кабінети інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – КІІКТ). У консультації ми з’ясуємо,кому із працівників, за що і в якому розмірі встановлюється доплата за завідування цим кабінетом та за обслуговування обчислювальної техніки.
Оплата заміни
Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на численні запити з місць стосовно порядку організації заміни (заміщення) тимчасово відсутніх учителів та оплати праці за виконання цієї роботи роз´яснюють наступне.
Державні санітарні правила та норми (ДСанПіН 5.5.2.008-01)
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. ДСанПіН 5.5.2.008-01.

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 18 квітня 2006 р. № 304, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за № 806/12680.
Інструкція про розподіл учнів на групи для занять
Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках інформатики
Акт введення в експлуатацію (оформлюється при відкритті кабінету)
Дана форма акта складається спеціально створеною комісією при введенні в експлуатацію основних засобів. Детальніше дивіться бланк акта введення в експлуатацію.
Лист МОН від 17.07.2013 № 1/9-497
Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
Нормативні документи в кабінеті інформатики та ІКТ
Збірка нормативних документів в кабінет інформатики та ІКТ з банку даних вчителів інформатики Чернівецької області
Наказ МОНУ №903 від 02.12.2004
Наказ МОНУ №903 від 02.12.2004 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»
Наказ МОНУ №363 від 11.05.2006
Про затвердження вимог до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Наказ МОНУ № 126 від 15.02.2007
Про внесення змін до наказу МОНУ № 363 від 11.05.2006

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп та порядк поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах. Наказ МОНУ №128 від 20.02.2002
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів відповідно до наказу МОНУ, Міністерства внутрішніх справ України. Головного управління державної пожежної охорони N 348/70 від 30.09.
Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.
Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України. Наказ МОНУ, Міністерства внутрішніх справ України. Головного управління державної пожежної охорони N 348/70 від 30.09. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 р. за N 800/3240.
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Наказ Держнаглядохоронпраці України 16.03.2004 N 81. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 р. за N 620/9219
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. Наказ МОНУ N 563 від 01.08.2001. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за N 969/6160
Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, комітету по нагляду за охороною праці України N 21 від 10.02.99 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 р. за N 382/3675
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, комітету по нагляду за охороною праці України N 9 від 29.01.98 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р за N 226/2666
Державні санітарні правила та норми
Державні санітарні правила та норми. “Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах” ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 N 9
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОНУ №601 20.07.2004
Додаток №5 до методичних рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики
Додаток №5 до методичних рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів “Вміст аптечки першої допомоги”. Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1927 від 06.05.2004 р.)
Про доплату за обслуговування обчислювальної техніки.
Шановні колеги, зверніть увагу, хто ще не знає, на лист МОН "Про доплату за обслуговування обчислювальної техніки".
Наказ МОН від 29.06.2010 р., N 637
Про проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп’ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах I, I-II, I-III ступенів.
Наказ Міністерства № 907 від 29.07.2011
Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів
Лист МОНСМУ від 05.06.2012 № 1/9-429
Щодо умов придбання ліцензійного програмного забезпечення.
Матеріал взято з сайту "Допомога інформатику від учителя інформатики"
Автор: Михайло Коханич

2 коментарі:

  1. Марино Миколаївно! Дякую Вам за інформацію на даній сторінці! Буду рекомендувати адміністраціям шкіл використати матеріали при проведенні аудиту роботи кабінетів з НКК.

    ВідповістиВидалити
  2. Методична копілка...? Думаю, що назва сторінки дещо не відповідає її вмісту.

    ВідповістиВидалити